banner new

Banner_1 Banner_2 Banner_3 Banner_4 Banner_5

Đôi nét về Trí Việt

Chúng tôi là ai

Trung tâm Nghiên cứu Xã hội & Giáo dục TRÍ VIỆT ("Trung Tâm") là một tổ chức tư nhân không vì lợi nhuận. Trung Tâm tập trung vào những vấn đề đương thời nổi bật, vận dụng tư duy phân tích khoa học mang tính liên ngành và bao quát. Trung Tâm hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy phép do Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM cấp.

 

Người sáng lập kiêm Giám đốc của Trung Tâm là cựu Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh, một nhà ngoại giao tâm huyết với giáo dục hiện đang nỗ lực/tập trung công sức để khuyến khích đối thoại nhiều chiều trong xã hội. Nhờ vào kinh nghiệm quốc tế sâu rộng của mình, Bà Ninh phát huy mối quan hệ cộng tác và phối hợp với các chuyên gia và các học giả trong và ngoài nước.

 

 

Các lĩnh vực và hoạt động tập trung của chúng tôi :

Tâm điểm nghiên cứu-hoạt động của Trung Tâm là một số vấn đề trọng yếu của Việt Nam trong thế kỷ 21, bao gồm Giáo Dục, Đổi mới-Sáng tạo, Lãnh Đạo, Bản Sắc Dân Tộc/ Thương hiệu Quốc gia, Bình Đẳng Giới, Biến Đổi Khí Hậu và Phát Triển Bền Vững, Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

 

Các hoạt động chính của Trí Việt bao gồm:

- Các thuyết trình, hội nghị, hội thảo chuyên đề, và các ấn phẩm nhằm:

+ chia sẻ các kiến thức mới và quan điểm tiến bộ về các vấn đề cấp bách đối với xã hội và nền kinh tế;

+ đóng góp một cách vững vàng và thuyết phục cho các cuộc thảo luận chung;

+ cổ súy tư duy toàn diện (toàn cầu – địa phương) trong các cuộc tranh luận, phân tích và nghiên cứu cởi mở và xây dựng.

- Những hình thức thiết thực nhằm nâng cao năng lực của những nhóm mục tiêu như phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số và những đối tượng khác

Thống kê truy cập

Thông tin liên hệ

Trung tâm nghiên cứu xã hội và giáo dục Trí Việt

Botanic Towers, 312 Nguyễn Thượng Hiền

P.5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (08) 35 158 159

Email: contact@tvcenter.vn

Thiết kế web bởi DangNhanhOnline.Com